Bli medlem i klubben vår du også!

Ønsker du å bli medlem?

Send mail til post@toftefremad.no Skriv inn hvilken type medlemskap du ønsker.
(familie eller enkeltperson). Skriv inn navn, adresse, kjønn, fødselsdato, epost og telefonnummer
.

Velkommen som medlem!

 

Medlemskontigent 2019 :

Medlemstype Pr år Oppgi følgende informasjon :
Familie 500.- Navn, adresse, kjønn, fødselsdato på alle, epost og telefonnummer
Voksen 250.- Navn, adresse, kjønn, fødselsdato, epost og telefonnummer
Barn t.o.m 20 år 150.- Navn, adresse, kjønn, fødselsdato, epost og telefonnummer
Pensjonist 150.- Navn, adresse, kjønn, fødselsdato, epost og telefonnummer


Medlemskontigenten er en viktig del av inntektene til Tofte Fremad IF.
Denne kontigenten, sammen med
Grasrotandelen, tilskudd fra idrettsforbundet, sponsorinntekter, kiosksalg osv, 
dekker de utgiftene som går på selve anleggene : nedbetaling av lån (kunstgressbanen), forsikringer, 
vedlikehold av baner, strøm, renovasjon, vann og avløp, utvendig og innvendig vedlikehold av klubbhusene osv. 


Aktivitetsgebyr Fotball 2020 :

Årskull Pr. år Nivå
G/J 6-8 år 600,- 5´er og 7´er fotball
G/J 9-10 1100,- 5´er og 7´er fotball
G/J  11-14 1600.- 7´er, 9 ér og 11´er fotball
G/J 15-16 1800,-- 7´er, 9 ér og 11´er fotball
Jr. 2700.- 7´er, 9 ér og 11´er fotball
A-Lag 3600.- 11´er fotball
Old-Boys 1500,-  


Aktivitetsgebyret går i sin helhet til å dekke kostnader for den aktiviteten som du eller dine barn deltar i.
Dette skal være med på og dekke utgifter som: påmeldinger til cup- og seriekamper, utstyr,
sosiale tilstelninger, forsikringer, dommerutgifter, lagslisenser osv. 
Noe av aktivitetsgebyret går også med til å nedbetale renter og avdrag på kunsgressbanen.

Aktivitetsgebyret deles i to terminer, en på våren og en høsten.


Aktivitetsgebyr Håndball 2020 :

Årskull Pr. år Kamptilbud
6-8 år 600,- Lørdagsturneringer på minibaner
9-10 år 600,- Søndagsturneringer på kortbane
11-14 år 800,- Seriespill
15-25 år 600,- Ingen serie eller cuper i år
25 + 1500,- Ingen serie eller cuper i år


Aktivitetsgebyret går i sin helhet til å dekke kostnader for den aktiviteten som du eller dine barn deltar i.
Dette skal være med på og dekke utgifter som: påmeldinger til cup- og seriekamper, dommerutgifter, utstyr, samt trenerutdanning m.m
For voksentreningene dekker aktivitetsgebyret innkjøp av utstyr og halleie til kommunen.


Aktivitetsgebyret deles i to terminer, en på våren og en høsten.


Aktivitetsgebyr for Allidrett 2020 : 300 kr. 

Sponsorer