Bli medlem i klubben vår du også!

Ønsker du å bli medlem?

Gå til fanen "KONTAKT OSS" (eller trykk på linken) og skriv inn hvilken type medlemsskap du ønsker.
(familie eller enkeltperson). Skriv inn navn, fødselsdag, adresse, mail og tlf nr til alle i familien. Velkommen
som medlem!

Medlemskontigent 2018 :

Medlemstype Pr år Oppgi følgende informasjon :
Familie 500.- Navn og fødselsdato på alle, postadresse og evt e-post
Voksen 250.- Navn og fødselsdato, postadresse og evt e-post
Barn t.o.m 20 år 150.- Navn og fødselsdato, postadresse og evt e-post
Pensjonist 150.- Navn og fødselsdato, postadresse og evt e-post


Medlemskontigenten er en viktig del av inntektene til Tofte Fremad IF.
Denne kontigenten, sammen med
Grasrotandelen, tilskudd fra idrettsforbundet, sponsorinntekter, kiosksalg osv, 
dekker de utgiftene som går på selve anleggene : nedbetaling av lån (kunstgressbanen), forsikringer, 
vedlikehold av baner, strøm, renovasjon, vann og avløp, utvendig og innvendig vedlikehold av klubbhusene osv. 


Aktivitetsgebyr fotball 2018 :

Årskull Pr. år Nivå
G/J 6-8 år 600,- 5´er og 7´er fotball
G/J 9-10 1100,- 5´er og 7´er fotball
G/J  11-14 1600.- 7´er, 9 ér og 11´er fotball
G/J 15-16 1800,-- 7´er, 9 ér og 11´er fotball
16 år til 18 år 2700.- 7´er, 9 ér og 11´er fotball
A-Lag 3600.- 11´er fotball
Old-Boys 1500,-  

Det gis 20 % søskenmoderasjon
Aktivitetsgebyret går i sin helhet til å dekke kostnader for den aktiviteten som du eller dine barn deltar i.

Dette skal være med på og dekke utgifter som: påmeldinger til cup- og seriekamper, utstyr,
sosiale tilstelninger, forsikringer, dommerutgifter, lagslisenser osv. 
Noe av aktivitetsgebyret går også med til å nedbetale renter og avdrag på kunsgressbanen.

Aktivitetsgebyret deles i to terminer, en på våren og en høsten.

Aktivitetsgebyr for Allidrett 2018 :
300 kr. for medlemmer (Vi kjører også med søskenmoderasjon her) 
500 kr. for ikke medlem


 

 

 

Sponsorer