Bilder på Facebook og hjemmeside

Publisering av tekst og bilder på Internett om deg/dere.
Tofte Fremad IF forplikter seg til å ikke knytte navn til personer på bilde. 
Ved mer utdypende publikasjoner (eks avisreportasjer) vil foresatte eller den det gjelder bli kontaktet for tillatelse.

Lagbilder, bilder fra kampsituasjoner og andre gruppebilder kan publiseres uten samtykke (kilde Datatilsynet)


 

Sponsorer