Praktisk informasjon

Vi gjenar suksessen på Røskestad og det blir samme løyper som i fjor.

Dato for arrangement
Søndag 18. august 2019

Påmelding
https://www.eqtiming.no/quick/index.php?page=eqtevent&eventuid=46759&search=tofte&focusuid=43126

Påmelding må utføres online. Det anbefales å være raskt ute. Det er ”førstemann til mølla” som gjelder.Det blir ikke lagt opp til ordning med ventelister.

STARTKONTINGENT 

Alder Startkontigent Engangslisens
10-15 år Kr. 100,- Kr. 50,-
15-16 år Kr. 200,- Kr. 50,-
17-19 år Kr. 200,- Kr. 100,-
20-39 år Kr. 350,- Kr. 100,-
40-49 år Kr. 350,- Kr. 100,-
50-59 år Kr. 350,- Kr. 100,-
     
Lag Kr. 450,- pr. lag Kr. 100,- pr. deltaker

               
NB! Deltagere som fremviser helårslisens er fritatt fra å løse engangslisens 


Klasseinndeling individuelt
K10-12
K13-15
K15-16
K17-19
K20-29
K30-39 osv

M10-12
M13-15
M15-16
M17-19
M20-29
M30-39 osv

Klasseinndeling lag 
Felles

SEKRETARIAT OG STARTNUMMER
Deltakerpose hentes på arrangementsdagen i sekretariatet fram til en time før start.  
Deltakerposen inneholder startnummer(e), festestrips, sikkerhetsnåler og svømmehette. Svømmehetten skal brukes av alle deltakere, barn og voksne, under svømmedelen.
Startnummeret leveres i 2 eksemplar: Et skal festes med festestrips foran på sykkelstyret. Det andre skal festes på brystet på trøya for løpedelen. I tillegg skal svømmehette startnummermerkes med tusj. 

INNSJEKK
Skiftesonen vil være forbeholdt deltakere og det er kun deltakere med startnummer som har adgang til skiftesonen. Deltakerne må framvise hjelm, med fungerende stropper. Videre skal sykkelen være i forsvarlig stand, det vil si med forsvarlige dekk og med velfungerende bremser.
Deltakerne tildeles ikke plass i skiftesonen og får derfor velge selv. Denne er din egen som du har til din disposisjon. Størrelsen på plassen er ca. en sykkelbredde, så vis hensyn til sidemannen/damen. Deltakerne oppfordres til å organisere utstyret sitt godt da det er trangt om plassen. Skiftesonen åpner 1 time før start og stenger presis 30 minutter før start.
VENNLIGST MERK: Av hensyn til organiseringen er det veldig viktig at deltakerne er ute i god tid for å sjekke inn. Dersom man ikke har sjekket inn i skiftesonen innen fristen, vil man ikke få anledning til å starte.

Parkering
Det er begrenset med parkeringsplasser langs med Ulvekulaveien og sveltakrysset, vi anbefaler at alle parkerer på Fremadbanen. Det blir felles sykkeltur til Røskestad kl 10:50. Det er også mulig å parkere ved hagleskytterbanen (rett ved skiftesonen) hvis man kommer Sundbyveien fra vest (innkjøring ved Mølla). Se vedlagt kart.


Hvis man kommer fra vest: Innkjøring ved Mølla.


Vanntemperatur
Det er påbudt med våtdrakt uansett temperatur for deltakere. Unntaket er dersom vanntemperatur er over 22 grader.

Salg
Kiosk for salg av drikke, pølser og kaffe

Sikkerhet
Utøveren har selv ansvar for seg selv og sitt utstyr. Vakter på stedet passer på utstyr og deg som utøver, samt at vi har kajakker og båter med kyndig personell. I tillegg har vi førstehjelpsstasjon med sertifiserte førsthjelpere på stedet i tilfelle det skal oppstå behov for dette. Sikkerhet er vår viktigste prioritet, men vi er avhengig av din hjelp. Følg trafikkreglene der det er behov for det, og husk at høyreregelen gjelder på sykkeltraseen. Sykkelvett gjelder slik at det unngås farlige situasjoner underveis.
Hvis du ser en utøver som trenger hjelp så er det påkrevd at du stopper og hjelper til. Du vil få fratrekk i tiden og ha en ekstremt god samvittighet. Hvis småuhell skal oppstå eller du må bryte vennligst kontakt oss på  ASAP. Ved alvorlig skade kontakt: 113.

SKIFTESONE
Sykkelplasseringen skjer i skiftesonen. Skiftesonen er merket tydelig med ut og inngangsskilter og du blir sluset inn og ut uten at det skal være nødvendig å “tenke”.  Ekstra utstyr som løpesko, hjelm, briller etc. plasseres innenfor tildelt område slik at det ikke er til hinder for andre utøvere. Depotet er bevoktet under konkurransen, og kun utøverne selv med startnummer kan hente ut syklene etter konkurransen.

IKKE FULLFØRT
Deltakere som må avbryte og dermed ikke fullfører konkurransen må umiddelbart melde ifra til nærmeste funksjonær og levere tidtakerbrikken inn i sekretariatet.
 
GARDEROBER TOALETT
Fremadbanen

FUNKSJONÆRER
Frivillige funksjonærer bidrar under arrangementet. Disse er ikledd en godt synlig refleksvest. Henvisninger fra funksjonærer skal følges, og husk at funksjonærene bidrar til at nettopp du kan delta.

VÆRFORBEHOLD
Under spesielle forhold har arrangørene anledning til å foreta endringer i selve konkurransen, for eksempel å kjøre duatlon (kun sykkel/løp).

MÅLGANG
Tiden registreres ved passering av målstreken. 

CUT-OFF
Ingen maks-tid!

FORSØPLING
All forsøpling er forbudt og gir umiddelbar diskvalifikasjon. Gels, sjokoladepapir, flasker etc skal kastes i søppelet ved skiftestasjonen eller hos sekretariatet.

PROTESTER
Eventuelle protester mot andre deltakere, ilagt straff eller resultatene må leveres stevneleder skriftlig senest 30 minutter etter målgang. Det betales en avgift på 100 kroner som ikke refunderes dersom protesten avvises. Stevnets jury vil behandle protesten på vanlig måte og meddele resultatet til klageren på stedet. Juryens beslutning er endelig!

PREMIERING
Finner sted i målområdet, tradisjon tro så er det flotte premier. 

RESULTATER
Resultatservicen leveres av Eq Timing. Resultater med splittider blir lagt ut på arrangørens hjemmeside. Foreløpige resultatlister blir slått opp i målområdet umiddelbart etter at siste deltaker er kommet i mål. Eventuelle feil meldes til sekretariatet senest 30 minutter etter at resultatlistene er slått opp.

GJENGLEMTE SAKER
Oppbevares av arrangøren inntil to uker etter arrangementet. Kontakt i tilfelle arrangøren på mail så svarer vi så raskt vi kan.

HVORDAN KOMME SEG TIL RØSKESTAD?
Fra Rv23 oslofjordtunnelen ta mot Filtvet og følg denne veien til du kommer til Vingården. Ta av mot Sveltakrysset og videre mot ulvekula. Se kart.

 

Sponsorer