Corona

Tofte Fremad IF avlyser alle treninger og aktiviteter i klubbens regi inntil videre ut april måned.

Corona-viruset påvirker dessverre oss alle. Siste oppdaterte anbefaling gjeldende for Asker kommune er at arrangementer med mer enn 500 deltakere avlyses. For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltakere anbefales at arrangøren gjør en risikovurdering. Om arrangøren ønsker å gjennomføre arrangementet som planlagt, må risikovurderingen godkjennes av kommunen. For skolene i Asker kommune er det samtidig satt en øvre begrensning for samlinger på 50 personer.

Styret i Tofte Fremad IF har valgt å utføre en selvstendig risikovurdering for alle aktiviteter i sin helhet i klubbens regi. Den siste tidas utvikling i spredningen av Corona smitte, tilsier at hver og en må ta ansvar for å bidra til å hindre smittespredning. Vårt bidrag er å redusere møteplasser der smitte veldig enkelt kan overføres mellom mange. I praksis betyr dette at alle treninger og kamper i klubbens regi avlyses inntil videre ut april måned. Styret vil utføre en ny vurdering senest i slutten av april. Resultatet vil bli meddelt på Tofte Fremads hjemmeside og Facebook.

Vi beklager dette, men Tofte Fremad IF vurderer at det er riktig å prioritere føre-var-prinsippet.

Vi holder oss daglig oppdatert på situasjonen og føringer/anbefalinger fra helsemyndighetene og kommuneoverlegen i Asker. Inntil videre oppfordrer vi alle våre medlemmer til å benytte seg av egentrening i den utrolig fine naturen rundt oss i distriktet. Det er gode muligheter for å kunne trene og holde seg i form, men gjør det på en måte som reduserer faren for å bli smittet eller smitte andre.

Det er SAMMEN VI LYKKES - også med å bekjempe virus!

Sportslig hilsen
Styret i Tofte Fremad IF

Sponsorer