Rødseterpytten Rundt - klasser

Øvelse Klasse Distanse Alder Tidtaking Konkurransepremie
Kjappfoten Kjappen jenter 7,5 km 13-99 år ja klassevinner
Kjappfoten Kjappen gutter 7,5 km 13-99 år ja klassevinner
Rødseterpytten Rundt - Trim u/tid Trim 9,0 km 0-99 år nei nei
Rødseterpytten Rundt - Mosjon/Aktive Mosjon 9,0 km 13-99 år ja nei
Rødseterpytten Rundt - Mosjon/Aktive K16-17 9,0 km 16-17 år ja klassevinner
Rødseterpytten Rundt - Mosjon/Aktive M16-17 9,0 km 16-17 år ja klassevinner
Rødseterpytten Rundt - Mosjon/Aktive K18-29 9,0 km 18-29 år ja klassevinner
Rødseterpytten Rundt - Mosjon/Aktive M18-29 9,0 km 18-29 år ja klassevinner
Rødseterpytten Rundt - Mosjon/Aktive K30-39 9,0 km 30-39 år ja klassevinner
Rødseterpytten Rundt - Mosjon/Aktive M30-39 9,0 km 30-39 år ja klassevinner
Rødseterpytten Rundt - Mosjon/Aktive K40-49 9,0 km 40-49 år ja klassevinner
Rødseterpytten Rundt - Mosjon/Aktive M40-49 9,0 km 40-49 år ja klassevinner
Rødseterpytten Rundt - Mosjon/Aktive K50-59 9,0 km 50-59 år ja klassevinner
Rødseterpytten Rundt - Mosjon/Aktive M50-59 9,0 km 50-59 år ja klassevinner
Rødseterpytten Rundt - Mosjon/Aktive K60-69 9,0 km 60-69 år ja klassevinner
Rødseterpytten Rundt - Mosjon/Aktive M60-69 9,0 km 60-69 år ja klassevinner
Rødseterpytten Rundt - Mosjon/Aktive K70-79 9,0 km 70-79 år ja klassevinner
Rødseterpytten Rundt - Mosjon/Aktive M70-79 9,0 km 70-79 år ja klassevinner
Rødseterpytten Rundt - Mosjon/Aktive K80-89 9,0 km 80-89 år ja klassevinner
Rødseterpytten Rundt - Mosjon/Aktive M80-89 9,0 km 80-89 år ja klassevinner
 

Sponsorer